Συχνές ερωτήσεις

Για να μπορούμε να παρέχουμε άριστη φροντίδα στους ασθενείς που μας εμπιστεύονται, είναι σημαντικό κι εκείνοι να γνωρίζουν και να κατανοούν τις μεθόδους που επιλέγουμε.

Ιδιαίτερα για τις ειδικές εξετάσεις μεταβολομικής, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τo Metabolomic Profile ή Μεταβολομικό Προφίλ, είναι ο πιο απλός και ακριβής τρόπος για την αξιολόγηση της κατάστασης του κάθε εξεταζόμενου.

Για τις πιο συχνές ερωτήσεις που υπάρχουν σχετικά με αυτή την εξέταση, εδώ σας δίνουμε τις απαντήσεις: