Συνέδρια

Ο Δρ. Ε. Γεωργακόπουλος είχε και έχει ενεργό συμμετοχή στα πιο σημαντικά συνέδρια που διεξάγονται παγκοσμίως στον τομέα της Γενετικής. Συγκεκριμένα:

 • European Society of Neuroscience, 1994
 • Society for Neuroscience, 1995
 • 23rd Goetingen Neurobiology Conference
 • MR Screening in Women at High Genetic Risk of Breast Cancer. Current and Planned Studies, International Collaboration and Combined Analysis
 • 22nd International Breast Cancer Research Congress of the IABCR
 • 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Απρίλιος 2000*
 • Η εργασία του βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο
 • European School of Oncology, Athens 1999
 • European School of Oncology, Kos 2000
 • HeCΟG meetings every four months during 2000*
 • European Association of Cancer Research, XVI EACR Congress, 2000
 • European School of Oncology, Thessaloniki 2000
 • HeCΟG Meeting, October 2000*
 • European Association of Medical Oncology, 25th ESMO Congress, 2000
 • Association of Biomedical Technology of Crete, November, 2000*
 • 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Απρίλιος 2001*
 • Σειρά διαλέξεων προσκεκλημένοι του Ομοσπονδιακού Υπουργού Υγείας της Γερμανίας, Duesseldorf, June 2001*
 • Biotechnology Meeting, Mykonos, July 2001*
 • HeCΟG meetings every four months during 2001*
 • Association of Biomedical Technology of Crete, November, 2001*
 • HPV and EBV infection and their relation to apoptosis and angiogenesis related proteins in operable laryngeal carcinomas, ESMO, October 2002
 • Ανίχνευση των HER 1, HER 2, HER 3 και HER 4 σε ασθενείς που λαμβάνουν Taxol+Carboplatin+Iressa με advanced καρκίνο του μαστού, HECOG, Ιούνιος 2002
 • Η μόλυνση με τους ιούς EBV και HPV και η σχέση τους με πρωτεΐνες που εμπλέκονται σε απόπτωση και αγγειογένεση σε χειρουργικά εξαιρέσιμο καρκίνο του λάρυγγα, HECOG, Ιούνιος 2002*
 • Ο προγνωστικός ρόλος των πρωτεϊνών που ενέχονται στην απόπτωση και αγγειογένεση σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου χειρουργήσιμο καρκίνο του ορθού και του παχέως εντέρου μετά από χημειοθεραπευτική αγωγή με FU/ LEUCOVORIN σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της HECOG: He 6c/91, He 6d/91, He 6d/98, He 6d/99, He 6c/98, He 6c/99,He 6e/99, HECOG, Ιούνιος 2002
 • Ο προγνωστικός ρόλος των πρωτεϊνών TP και TS σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου χειρουργήσιμο καρκίνο του ορθού και του παχέως εντέρου μετά από χημειοθεραπευτική αγωγή με FU/ LEUCOVORIN σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της HECOG: He 6c/91, He 6d/91, He 6d/98, He 6d/99, He 6c/98, He 6c/99, He 6e/99, HECOG, Ιούνιος 2002.
 • Από τη ιδέα στον ΟΒΙ και στη διαδικασία PCT, Κρήτη Μάιος 2002*
 • Targeting HER-2 and EGFR, ΕΟΠΕ, Αύγουστος 2002*
 • Η συμβολή των μοριακών τεχνικών στον καθορισμό της πρόγνωσης, ΕΟΠΕ, Σεπτέμβριος 2002*
 • Ανίχνευση του Ep-Cam antigen σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο μαστού, HECOG, Οκτώβριος 2002*
 • Η συμβολή της μεταφραστικής έρευνας στη καθιέρωση νέων προγνωστικών και προβλεπτικών παραγόντων στο καρκίνο του μαστού, HECOG, Οκτώβριος 2002*
 • Η μόλυνση με τους ιούς EBV και HPV και η σχέση τους με πρωτεΐνες που εμπλέκονται σε απόπτωση και αγγειογένεση σε χειρουργικά εξαιρέσιμο καρκίνο του λάρυγγα, 10ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής Ογκολογίας, Κρήτη, Νοέμβριος 2002*
 • Ανίχνευση του mRNA CK-19 και του αντιγόνου Ep-Cam και μικρομεταστατικών καρκινικών κυττάρων σε ασθενείς με χειρουργήσιμο καρκίνο του μαστού με θετικούς λεμφαδένες που λαμβάνουν χημειοθεραπεία E-T-CMF vs ET-CMF, 10ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής Ογκολογίας, Κρήτη, Νοέμβριος 2002*
 • Μοριακή διαγνωστική και καρκίνος. Νέα προσέγγιση στην ανίχνευση υπολειμματικής νόσου. Ένα νέο σύστημα ανίχνευσης προϊόντων PCR, Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας, Αθήνα Νοέμβριος 2002*
 • Case Report: Αντιμετώπιση Αστροκυτώματος σε συνδυασμό με ΧΜΘ και με εφαρμογή Λειτουργικής Ιατρικής, Παγκόσμιο Συνέδριο Λειτουργικής Ιατρικής, Σαν Φραντσίσκο, U.S.A., Νοέμβριος 2010*

*Προσκεκλημένος ομιλητής