Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Το πλούσιο ερευνητικό έργο του Δρ. Ελευθέριου Γεωργακόπουλου επιβεβαιώνεται και από τα 17 εθνικά και διεθνή διπλωμάτα ευρεσιτεχνίας τα οποία κατέχει. Αναλυτικά:

1. Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με Αριθμό 1003455 και τίτλο:
«Νέα μέθοδος ανίχνευσης του 17-1Α σε περιφερικό αίμα και σε ιστούς και προσδιορισμός μεταστατικών καρκινικών κυττάρων σε ασθενείς με διάφορους τύπους καρκίνου». 

2. Διπλώμα Ευρεσιτεχνίας στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με Αριθμό 1004303 με τίτλο:
«Νέα μέθοδος ανίχνευσης του 17-1Α σε περιφερικό αίμα και σε ιστούς και προσδιορισμός μεταστατικών καρκινικών κυττάρων σε ασθενείς με διάφορους τύπους καρκίνου». 

3. Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με Αριθμό 1003896 και τίτλο:
«Νέα μέθοδος ανίχνευσης και ταυτοποίησης σημειακών μεταλλάξεων στελεχών του ιού της ηπατίτιδας Β (HBV) σε ορό αίματος ασθενών». 

4. Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με Αριθμό 1003878 και τίτλο:
«Νέα μέθοδος απομόνωσης ολικών ριβονουκλεϊκών οξέων (total RNA) από ιστούς παραφίνης». 

5. Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με Αριθμό Αίτησης 990100391 με τίτλο:
«Νέα μέθοδος ανίχνευσης του καρκινικού μεμβρανικού αντιγόνου Ep-Cam και προσδιορισμός κυκλοφορούντων μικρομεταστατικών καρκινικών κυττάρων στο περιφερικό αίμα ασθενών (και σε ιστούς) με καρκίνο επιθηλιακής προέλευσης». 

6. Πατέντα εγκεκριμένη από το NCBI για την αλληλουχία του μεμβρανικού καρκινικού αντιγόνου Ep-CAM. 

7. Πατέντα εγκεκριμένη από το EPO για την μοριακή ανίχνευση του μεμβρανικού καρκινικού αντιγόνου Ep-CAM. 

8. Patent modification with Number 1004765 on Patent with Number 1004303 titled:
«Detection of cancer membrane antigen Ep-Cam and determination of circulating micro-metastatic cancer cells in peripheral blood of patients (and in tissues) with cancer of epithelial origin». 

9. Patent with Number 1004959, titled:
«Prototype RT and PCR protocols with the use of Neowater for the detection epithelial cell adhesion molecule EpCAM and detection of circulating micro-metastatic cancer cells in peripheral blood (and tissue) of patients with cancer of epithelial origin». 

10. «Prototype RT and PCR protocols with reduced quantities of reagents without MgCl2 and with the use of Neowater for the detection epithelial cell adhesion molecule EpCAM and detection of circulating micro-metastatic cancer cells in peripheral blood (and tissue) of patients with cancer of epithelial origin». 

11. Patent with Number 1004964, titled:
«Prototype RT and PCR protocols, with minimal concentration of reagents, without magnesium chloride using Neowater and detection of cancer membrane antigen Ep-Cam and identification of circulating micrometastatic cancer cells in peripheral blood (and tissues) in patients with cancer of epithelial origin». 

12. Patent with Number 1004965, titled:
«Prototype RT and PCR protocols using Neowater without use of the reverse primer and magnesium chloride and detection of cancer membrane antigen Ep-Cam and identification of circulating micrometastatic cancer cells in peripheral blood (and tissues) in patients with cancer of epithelial origin». 

13. European Patent with Number EP1612278, titled:
«Method for the detection and identification of epithelial micro-metastatic cancer cells». 

14. Patent with Application Number 20060014174 Submitted to US Patent Office, titled: «Method for the detection and identification of epithelial micro-metastatic cancer cells». 

15. Patent with Number CA 2502756 (Canadian Patent Office), titled:
«Method for the detection and identification of epithelial micro-metastatic cancer cells». 

16. Patent with Number 20050100370 Submitted to Greek Industrial Organization Office (pending), titled:
«Detection and quantification of nucleic acids (DNA/RNA) in peripheral blood, tissues and body fluids». 

17. Patent with Number 20050100 Submitted to Greek Industrial Organization Office (pending), titled:
«Detection and quantification of nucleic acids (DNA/RNA) in peripheral blood, tissues and body fluids».