Διακρίσεις

Ως αναγνώριση του σημαντικού κλινικού και ερευνητικού έργου του, ο Δρ. Ελευθέριος Γεωργακόπουλος έχει λάβει πολυάριθμες εθνικές και διεθνείς διακρίσεις και βραβεία. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι:

2000  9th Hellenic Congress of Clinical Oncology, April 2000.

2000  European Association of Medical Oncology, 25th ESMO Congress, 2000

2001 10th Hellenic Congress of Clinical Oncology, April 2001.

2002 Award from the Minister of Development and the Organization of Industrial Property for my invention with number 1003455 and title: «New method of detection of 17-1A in peripheral blood and in tissues and determination of micrometastatic cancer cells in patients with various types of cancer».

2002  HPV and EBV infection and their relation to apoptosis and angiogenesis related proteins in operable laryngeal carcinomas, ESMO, October 2002.

2002  For significant Accomplishments and Achievements, Greek Republic.

2003  The infection with EBV και HPV and their relation with the expression of bcl-2, wt-p53, vEGF και HER1 in patients with operable laryngeal cancer, 12th North Greek Medical Congress, Mai 2003.

2003 Marquis Who’s WHO Organization, Who is Who In the World, 21rst Edition, 2004

2004  2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century, International Biographical Centre, Cambridge, England.

2004  Man of the Year, International Biographical Centre, Cambridge, England.

2004  Great Minds of the 21st Century, American Biographical Institute, U.S.A.

2004  International Peace Prize, United Nations Cultural Convention, U.S.A.

2004 Marquis Who’s WHO Organization, Who is Who In the World, 22rst Edition, 2005

2004  21st Century Award for Achievement, Illuminated Diploma Of Honour, International Biographical Centre, Cambridge, England.

2005 Marquis Who’s WHO Organization, Who is Who In the World, 23rst Edition

2005 American Medal of Honor, American Biographical Institute, U.S.A.

2005  Man of the Year, Registered in the Institute Library and Archives in the United States of America, American Biographical Institute, U.S.A.

2011: Who is Who στην Ελλάδα